Tulfarris Golf Club, Blessington Lakes, Wicklow, Ireland »

Tulfarris Golf Club, Blessington Lakes, Wicklow, Ireland

Hole 1, Tulfarris Golf Club

First Green
overlooking First Fairway
Tulfarris Golf Club, Blessington Lakes, Blessington, Wicklow, Ireland

Hole 1, Par 5
540 Yards (Blue), 529 Yards (White), 504 Yards (Green), 476 Yards (Red)